Post navigation

Ankara Bölgesel Yenilik Stratejisi Sektörler Arası İşbirliği Çalıştayı OSTİM’de Gerçekleşti

Ankara Bölgesel Yenilik Stratejisi Sektörler Arası İşbirliği Çalıştayı OSTİM’de gerçekleşti. Toplantıda savunma ve havacılık, ilaç ve tıbbi cihazlar, iş ve inşaat makineleri, bilişim ve tarım-gıda sektörleri arasında yapılabilecek muhtemel işbirlikleri yoluyla aşağıda yer alan  temalarda yeni bir ürün/teknoloji ve işbirliği alanının ortaya çıkarmak amacıyla yuvarlak masa çalışmaları yürütülmüştür. Sektörler arası işbirlikleri için muhtemel ortaklık yöntemleri, yapıları, mevzuat ve insan kaynakları altyapısı gibi konular üzerinde çalışılmıştır.

Sektörler arası İş birliği Çalışması Temaları

İlaç ve Tıbbi Cihazlar Sektörü

TEMA 1: Yapay organlar

TEMA 2: Uzaktan teşhis tedavi sistemleri

İş ve İnşaat Makineleri Sektörü

 TEMA 3: Robotik makineler

TEMA 4: Akıllı inşaat sahaları

TEMA 5: Kritik parça üretimi

Gıda ve Tarım Sektörü

TEMA 6: Gıda teknolojileri

TEMA 7: Akıllı tarım (Hasat öncesi yenilikçi çözümler: sensörler, kamera sistemleri vb.)

TEMA 8: Tıbbi bitkilerin ilaç sektöründe kullanımı

Yenilikçilik Ekosistemi

TEMA 9: Ortak teknolojilerin geliştirilmesine yönelik kümeleşmeler (VR, yapay zeka, robotics vb.)

TEMA 10: AR-GE, uygulamalı araştırmalar ve ticarileşme