YÖNETİŞİM

Ankara Bölgesel Yenilik Stratejisi Yönetişim Organları

Ankara Kalkınma Ajansı önderliğinde ilgili paydaşların katkı ve katılımlarıyla Danışma Kurulu ve Teknik Komiteler aracılığıyla çalışmalar yürütülmektedir. Ayrıca Bilişim, Savunma Sanayi, Sağlık, İş ve İnşaat Makineleri, Medikal ve Tarım sektörlerini kapsayan çalışma grupları oluşturulmuştur. Yine bu sektörler bağlamında odak grup toplantıları yapılmıştır.