AMAÇ

Ankara Bölgesel Yenilik Stratejisi’nin amaçları nelerdir?

Akıllı uzmanlașma stratejilerinin belirlenmesinde en önemli süreçlerden biri, Girișimci Keșif Süreci olarak adlandırılan ve bölgede var olan tüm aktörlerin (kamu kurumları, firmalar, laboratuvarlar, üniversiteler, STK’lar) ve o bölgede yașayanların tamamının beraber olușturduğu potansiyel girișimcilik alanlarının tespit edilmesi, yenilik ve teknolojiye dayalı yeni faaliyet alanlarının tanımlanması sürecidir.

  • Ankara’nın potansiyelleri ve kırılganlıkları göz önünde bulundurularak tüm paydaşların (kamu, özel sektör, üniversite ve STK) katılımını önemseyen ve yenilikçiliği özendiren bir bakışla mevcut durum analizleri ve analizlere dayalı sektörlerin tespiti
  • Bu sektörler içinde rekabet üstünlüğü olan ya da yaratma potansiyeli olan faaliyet alanlarının ve önceliklerinin tespit edilmesi
  • Bu alanlarda bilgiye, AR-GE’ye dayalı yenilikçi uygulamalar ve teknolojilerle rekabetçilik yapısının güçlendirilmesi
  • Fon sağlayıcı kurumların bu alanları ve amaçları destekler nitelikte destek mekanizmaları tasarlaması
  • Ankara’da belirlenecek öncelikli alanların uluslararası fonlardan daha fazla yararlanmasına katkı sağlamak
  • Bölgeye yapılacak yatırımlarda yerli ve yabancı yatırımcıya kılavuzluk yapması
  • Bölgeye yönelik hazırlanacak plan ve programlar için bir altlık olması
  • Uluslararası ağ ve platformların sağladığı fırsatlardan istifade edilmesi