Post navigation

Bilişim Sektörü Odak Grup Toplantısı Gerçekleştirildi

Ankara Bölgesel Yenilik Stratejisi çalışmaları kapsamında bilişim sektörü temsilcileri Ajansımızda gerçekleştirilen odak grup toplantısında bir araya geldi. ODTÜ Teknokent ve Türkiye Bilişim Derneği’nin yanı sıra pek çok firma temsilcisi toplantıya katılım sağladı. Toplantıda Ankara Bölgesel Yenilik Stratejisi’nden bahsedilerek, bilişim sektörüyle ilgili dünyadaki trendler ve Türkiye’deki durumla ilgili kısa bir sunumun ardından, Ankara’da sektörün gelişim alanları ve potansiyelleri göz önünde bulundurularak, bilişim sektörüyle ilgili strateji ve eylem planlarını belirlemeye yönelik interaktif bir çalışma yapıldı. Sektörün önde gelen temsilcileri olan katılımcıların önerileri doğrultusunda sektörün yol haritası hazırlanmış olacak.