Post navigation

İlaç ve Tıbbı Cihaz Sektörü Odak Grup Toplantısı Gerçekleştirildi

Ankara Bölgesel Yenilik Stratejisi çalışmaları kapsamında İlaç ve Tıbbi Cihaz sektörü temsilcileri Ankara Kalkınma Ajansı’nda gerçekleştirilen odak grup toplantısında bir araya geldi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, TİTCK, İvedik ve OSTİM Medikal Küme, üniversite ve teknokentlerden temsilcilerin yanı sıra pek çok üretici firma da toplantıda hazır bulundu. Çalışma kapsamında elde edilen nicel ve nitel verilerin katılımcılarla paylaşılmasının ardından Ankara’da sektörün gelişim alanları ve potansiyelleri göz önünde bulundurularak yenilik stratejisi belgesine temel oluşturacak strateji, hedef ve eylemlerin alınmasına yönelik interaktif bir çalışma yapıldı. Sektör temsilcilerinin ilgi gösterdiği toplantıda ortaya koydukları önerilerle sektörün yol haritası hazırlanmış olacak.