Post navigation

İş ve İnşaat Makineleri Odak Grup Toplantısı Gerçekleştirildi

Ankara Bölgesel Yenilik Stratejisi kapsamında öncelikli beş sektörden biri olan İş ve İnşaat Makineleri sektörünün odak grup toplantısı Ankara Kalkınma Ajansı ev sahipliğinde 29 Nisan 2019 tarihinde gerçekleşti. Toplantıya İMDER, MAKFED, ARÜSDER, İMMB, İŞİM Kümelenmesi, üniversite ve özel sektörden temsilciler katılım sağladı. Ankara Yenilik Stratejisi çalışması kapsamında yürütülen verilerin ve sektöre ilişkin mevcut durum bilgilerinin sunulmasının ardından, sektör temsilcileri tarafından sektörün gelişmesi için gerekli stratejik öncelik ve hedefler ve eylemler belirlendi. Sektör temsilcilerinin de ilgi gösterdiği toplantıda katılımcılarca ortaya koyulan öneriler doğrultusunda sektörün yol haritası hazırlanmış olacak.