Post navigation

İş ve İnşaat Mekineleri Sektörü Paydaş Toplantısı gerçekleşti

Bölgesel Yenilik Stratejisi (BYS) Paydaş toplantısı 08.11.2018 tarihinde İŞİM Kümelenmesi ev sahipliğinde gerçekleşmiştir. Toplantı, İŞİM kümesi Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Halide RASİM’in açılış konuşması ile başlamıştır. Ardından Ankara Kalkınma Ajansı İş Geliştirme ve Strateji Birimi başkanı Dr. Coşkun Şerefoğlu BYS kapsamında İş ve İnşaat Makineleri Sektörü hakkında yapılan çalışmalar hakkında katılımcıları bilgilendirmiştir. Sunum sonrasında katılımcılar İş ve İnşaat Makinaları sektörü ile ilgili görüş ve değerlendirmelerini paylaşmıştır.