Post navigation

Savunma ve Havacılık Sanayi Odak Grup Toplantısı Gerçekleştirildi

Ankara Bölgesel Yenilik Stratejisi kapsamında odaklanılan beş sektörden biri olan savunma ve havacılık sanayi sektörünün odak grup toplantısı Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri ev sahipliğinde 24 Nisan 2019 tarihinde gerçekleşti. Toplantıya Savunma Sanayi Başkanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı temsilcileri ile beraber TUSAŞ, Aselsan, Roketsan gibi alandaki önemli işletmeler ile diğer özel sektör temsilcileri katılım sağladı. Toplantıda Ajans tarafından sektöre ilişkin mevcut durum bilgileri paylaşıldıktan sonra, sektör temsilcileri sektörün gelişmesi için gerekli stratejik öncelik ve hedefleri belirlediler.