Post navigation

Tarım ve Gıda Sektörü Odak Grup Toplantısı Gerçekleştirildi

Ankara Bölgesel Yenilik Stratejisi çalışmaları kapsamında Tarım ve Gıda sektörü temsilcileri Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Kurul Salonu’nda gerçekleştirilen odak grup toplantısında bir araya geldi. Ankara Üniversitesi Teknokent, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Ankara İl Tarım Orman Müdürlüğü, Sincan Ziraat Odası ve Ankara Koyun Keçi Yetiştiricileri  Birliği temsilcilerin yanı sıra pek çok firma da toplantıda hazır bulundu. Toplantıda ABYS çalışması ile ilgili bilgilendirme ve çalışma kapsamında elde edilen nicel ve nitel verilerin katılımcılarla paylaşılmasının ardından Ankara’da sektörün gelişim alanları ve potansiyelleri göz önünde bulundurularak yenilik stratejisi belgesine temel oluşturacak strateji, hedef ve eylemlerin alınmasına yönelik interaktif bir çalışma yapıldı. Sektör temsilcilerinin de ilgi gösterdiği toplantıda katılımcılarca ortaya koyulan öneriler doğrultusunda sektörün yol haritası hazırlanmış olacak.