ÇALIŞMALAR

TR51 Ankara Bölgesi Yenilik Stratejisi ve Akıllı Uzmanlaşma Çalışmaları

Bölgelerin daha yüksek katma değerli üretim yapılarına geçiş yapabilmesi amacıyla Kalkınma Ajansları eliyle bölgelerin rekabet gücünü artıracak, yenilikçi, ekonomik ve toplumsal gelişmeyi hızlandırıcı, istihdam artırıcı projeler hayata geçirilmektedir. Bu projeler ile bölgelerin mevcut potansiyelinin değerlendirilmesi, ekonomik ve sosyal kalkınmanın hızlandırılması ve her bir bölgenin 2023 yılı hedeflerine katkısının azami düzeye çıkarılması hedeflenmektedir. Bu noktada; Kalkınma Ajansları tarafından Ar-Ge ve yeniliğin desteklenmesi ve ticarileşmesi konularında önemli çalışmalar yapılmaktadır. Kalkınma Ajansları temel olarak Ar-Ge ve yenilik ekosistemine yönelik strateji geliştirmekte, yenilikçi girişimciliği geliştirmeye yönelik faaliyetler yürütmekte ve Ar-Ge ve yenilik projelerine mali ve teknik destek sağlamaktadır. Kalkınma Ajansları, Ar-Ge ve yenilik ekosistemine yönelik strateji geliştirme faaliyetleri kapsamında yenilik konusunu yerel ve bölgesel düzeyde ele alarak yeniliğe dayalı ekonomilerin gelişimine yol gösterecek olan bölgesel yenilik stratejilerini hazırlamaktadırlar. Bu çerçevede, Ankara Kalkınma Ajansı koordinasyonunda “Ankara Bölgesel Yenilik Stratejisi”  hazırlanmakta olup, bu çalışma ile Ankara’nın üstünlüğü olan uzmanlaşma alanlarının tespit edilmesi, buna yönelik işbirliklerinin sağlanması, uluslararası fonlardan faydalanılması ve kamu tarafından verilen teknik ve mali desteklerin bu alanlara odaklanması amaçlanmaktadır.

Ankara Bölgesel Yenilik Stratejisi çalışmaları zaman çizelgesi aşağıda yer almaktadır.

 

Ankara Bölgesel Yenilik Stratejisi Kapsamında Belirlenen Akıllı Uzmanlaşma Alanları

Akıllı Uzmanlaşma Alanı

Açıklama

İş İnşaat Makineleri

 

Hafif İnşaat Makineleri, Özel Amaçlı iş Makineleri, Yedek Parça, Beton Santralleri, Kırma Eleme Tesisleri, Asfalt Plentleri, Araç Üstü Ekipmanlar, Konveyör, İskele Sistemleri, Destekleyici Ürünler

Bilişim

Yazılım Programları, Telekomünikasyon, Veri İşleme-Barındırma Yapay Zeka, Artırılmış Gerçeklik, Robotik Teknolojiler, 3 Boyutlu Yazıcılar, Nesnelerin İnterneti, Büyük Veri

Savunma ve Havacılık

Askeri Araçların İmalatı, Hava Taşıtları ve Uzay Araçları ile Bileşenlerinin İmalatı, Patlayıcı Madde İmalatı, Silah ve Mühimmat İmalatı, Ölçüm ve Test Donanımları İmalatı

Tıbbi Cihazlar

Anestezi ve Solunum Cihazları, Biyoteknoloji Ürünleri, Dişçilik Sistemleri, Görüntüleme Sistemleri, Hastane Donanımları, Ortopedik Ürünler ve İmplantlar, Laboratuvar Ekipmanları, Sterilizasyon Cihazları, Tek Kullanımlık Ürünler, Terapi Sistemleri

Gıda ve Tarım Sanayi

Tarımsal Biyoteknoloji, Hassas Tarım Uygulamaları ve Hayvancılık, Gıda Güvenliği ve İzlenebilirlik, Tarım Makineleri ve Teknolojileri

Bölgesel Yenilik Stratejisi

Ankara’yı ekonomik, kültürel ve siyasal açıdan küresel bir başkente dönüştürecek kalkınma stratejilerinin geliştirilmesinde ve hayata geçirilmesinde öncü olmak misyonu çerçevesinde hazırlanan Ankara Bölgesel Yenilik Stratejisi yayınlanmış olup, belgeye linkten ulaşabilirsiniz: ankarabolgeselyenilikstratejisi2019